Responsibilities :

– เจาะตลาดกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่มีความสนใจในการใช้บริการ ICT Services & Solutions
– สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ เพื่อนำเสนอบริการ ICT Services & Solutions
– ประเมินความต้องการใช้บริการ ICT Services & Solutions ของลูกค้าแต่ละราย
– ติดตามและนำเสนอข้อมูล อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการ
– ประสานงาน ตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือลูกค้า ให้สามารถใช้บริการ ICT Services & Solutions ต่างๆ ของบริษัทอย่างสะดวกสบาย
– รับผิดชอบปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากการดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของทีมผู้บริหาร

Qualifications:

– ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์งานขายด้าน ICT Services & Solutions จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

– มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารและสารสนเทศ เป็นอย่างดี

– มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักการขาย สามารถสื่อสาร แนะนำ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และอดทนต่อภาวะความกดดันจากการทำงาน

– มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

– หากมีใบขับขี่และรถจักรยานยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เรามีข้อเสนอที่ดีสำหรับการเติบโตในสายงานอย่างมืออาชีพ
และคุณก็จะได้ร่วมงานกับทีมที่มีคุณภาพอีกด้วย

เรามีข้อเสนอที่ดีสำหรับการเติบโตในสายงานอย่างมืออาชีพ และคุณก็จะได้ร่วมงานกับทีมที่มีคุณภาพอีกด้วย

Direct apply here